hr
HU EN DE SK CZ HR FR ES PL SE RO RU IT
HU EN DE SK CZ HR FR ES PL SE RO RU IT
O nama
Kratka povijest Geoproducta
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com

Osnovan je 1984 kao obiteljsko poduzeće.

Bračni par Mátyás koji je u to vrijeme još aktivno radio u Pogonu za područje Hegyalja kod Nacionalnih rudnika ruda i minerala, osnivači su ovog poduzeća sa svojim sinovima. Poduzeće je djelovalo kao „pothvat iz garaže” sve do godine 1989. U ono vrijeme nije osnovano kao „korporativno ekonomska radna zajednica” (oblik poduzetništva u Mađarskoj prije 1987. godine), nego „nezavisna gospodarska radna zajednica” (svojevrstan oblik gospodarskog društva u Mađarskoj od 1982 godine). Prvi posao poduzeća bilo je geološko i ekonomsko-geološko vrednovanje jednog nalazišta perlita u Maroku. Prihod ostvaren od ovog posla odmah su iskoristili za razvijanje poduzeća i proizvoda. Ta je investicija poticala i opredijelila smjer daljeg razvoja. Među prvim djelatnostima pronalazimo i proizvodnju nekoliko proizvoda za ljudsku potrošnju i licenciranje, koji nisu realizirani zbog slabljenja ondašnjeg socijalističkog sistema, i to u okviru tada još operativnih Nacionalnih rudnika ruda i minerala. U početnom periodu glavni proizvodi firme bili su: kamen za pranje jeans materijala, razvijanje nekoliko proizvoda za ljudsku potrošnju (Neurosan, Zeodry-84, Zeodry-85, Granofilteri itd.). Proizvodnju kamena za pranje jeans materijala inicirala je moda nošenja izlizanih traperica 80-ih godina.

Podružnica mini-poduzeća djelovala je u Mádu, u garaži stambene zgrade na trgu Szabadság (trg Slobode). Prvi laboratorijski strojevi za razbijanje i drobljenje namješteni su upravo ovdje. U manjim količinama prodavan je zeolit za stočnu hranu, poboljšavači tla, i u manjem volumenu proizvodnja materijala za filtriranje, Granofiltra, za tada još operativno poduzeće „Erdőkémia”. Upotrebljene mineralne sirovine dolazile su od Nacionalnih rudnika ruda i minerala, Kamenoloma Sjeverne Mađarske, i kupnje kamenih gomila od ograda u vinogradima. Vlastitog rudnika, izvora sirovina u tom periodu još nisu imali. Zbog povećanja volumena proizvodnje i pritužbi stanovnika zbog industrijskog djelovanja u stambenoj zgradi, a pri kraju decenije postalo je jasno da se proširivanje garažne radionice ne može izbjeći.

Zbog toga je 1990 godine, još uvijek unutar mjesta Mád, u vrtu jedne privatne kuće na rubu sela počela izgradnja jedne mini radionice kapaciteta nekoliko stotina tona, i to bez ikakve dozvole. Izgradnja pogona realizirana je namještanjem rabljenih strojeva koji su bili više na razini starog željeza, kao i pomoću strojeva koje su bili primorani konstruirati oni sami. Zbog nedostatka kapitala niti nisu imali drugih mogućnosti. Prisustvo inozemnih ili drugih stranih investitora vodstvo poduzeća nije dozvolilo. Proširivanje pogona je konstantno. Kao što je praksa bila prije i 1997 godine, poduzeće sav svoj profit ulaže u razvoj proizvoda i izgradnju pogona. Zbog stalnog rasta potražnje se pogon u Bartók Béla ulici ubrzo pokazao malim, bez obzira na to da su se radovi odvijali konstantno u tri smjene. Potražnje se nije mogla zadovoljiti malim pogonom na razini vrta, a sprovedena je i nova direktiva EU koja je zabranila industrijsku djelatnost na unutrašnjim prostorima.

Pored stalnog proširivanja pogona poduzeće je u to doba osnovalo 7 rudnika i pored važećih tehničkih operativnih planova počelo proizvodnju. Poduzeće je snabdijevanje sirovinama držalo u svojim rukama u potpunosti, tako da su prestali problemi zbog kvaliteta sirovina nabavljenih ili kupljenih drugdje. U to doba osnovan je vlastiti laboratorij, koji je također realiziran sastavljanjem i obnavljanjem rabljenih strojeva. To je bilo potrebno zbog proizvodnje unutar sustava osiguravanja kvaliteta koji je nastao u međuvremenu. Poduzeće je postalo vlasnik rudnika, s jedne strane putem otvaranja starih rudnika, kupnje rudnika i kao rezultat novih istraživanja. Cijeli profit poduzeća odnijele su investicije i kupnja parcela, kao i dozvole, ali firma još nije bila primorana zatražiti kredit. U to doba osnovani su sljedeći rudnici:

„Mád III. - zeolit, bentonit” (1991 godina) 1995-1999 prvi tehnički operativni plan
„Rátka V. - zeolit” (1996 godina) 1997-2011 prvi tehnički operativni plan
„Bekecs I. - tuf” (1998 godina) 2000-2004 prvi tehnički operativni plan
„Mád IV. - bentonit” (1998 godina) 2000-2004 prvi tehnički operativni plan
„Mezőzombor II. - zeolit” (1998 godina) 1999-2003 prvi tehnički operativni plan
„Rátka VI. - bentonit, kaolin, kvarcit” (1998 godina) 1999-2003 prvi tehnički operativni plan
„Rátka VII. - zeolit” (1998 godina) 1999-2003 prvi tehnički operativni plan


Zbog porasta potražnje za građevinskim i ukrasnim kamenjem 1996 godine počela je izgradnja i djelovanje kamenoloma u dolini Mád Holt-völgy, na periferiji Máda pored ceste broj 3713. Građevinarstvo je nakon promjene sistema počelo premašivati raniju usredotočenost na beton, i okrenulo se ka prirodnim građevinskim sirovinama. Zbog potražnje stanovništva i rekonstrukcije u prethodnom sistemu zapostavljenih podrumova, crkava, dvoraca postojala je povećana potražnja za gradbenim i ukrasnim kamenjem, kao sirovinom. Zato se na nalazištu kamenja pored rezanog kamenja po mjeri skoro odmah pokazala potražnja za sječenjem kamenja, i izradom raznih kamenih oblika. U međuvremenu je skupina proizvoda „Ljekoviti minerali” („Gyógyító Ásványok”) odvojena na ciljno orijentirane kategorija proizvoda, na bazi zeolita, zasnovana na elemente u tragovima:

DOMAĆA LJEKARNA, DOMAĆI VRT, DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA, ZAŠTITA BILJAKA, ZAŠTITA OKOLIŠA, KUĆANSTVO

U to vrijeme je naziv poduzeća promijenjen s Geoproduct GMK na „Gyógyító Ásványok Geoproduct Kft.” (d.o.o. Ljekoviti minerali Geoproduct). Broj proizvoda već je u to vrijeme premašio 100, potražnja je stalno rasla. Zbog porasta potražnje, pritužbi sa strane stanovnika u ulici Bartók Béla, te zbog novih provedenih direktiva EU nije bilo druge mogućnosti, nego na periferiji izgraditi jedno postrojenje za pripremu minerala koje je zadovoljavao sve tadašnje zakonske propise. Zbog toga je od 1998 započela izgradnja postrojenje za pripremu minerala „Mád Holt-völgy”, kao zelene investicije.

Izgradnju postrojenja pratile su prijave sa strane stanovništva i stalna zabrinutost za okoliš. Ugrađena postrojenja dolazila su od rabljenih strojeva koji su se koristili u mađarskoj teškoj industriji rudarenja minerala koja je propala u to vrijeme. Pritužbe stanovnika pratile su sudske parnice, ekološke prijave te građevinske kazne. Poduzeće je izgubilo parnice i isplatilo građevinske kazne. Te troškove više nije moglo pokrivati iz svakodnevnog profita, zato je 2000 godine bilo primorano uzeti kredit. Dozvolu za početak uporabe postrojenja za pripremu minerala dobilo je 2004 godine.
Dok se gradilo postrojenje za pripremu minerala, položene su osnove još 2 rudnika, te je započeto djelovanje jednog starog odlagališta osnovanog na građevinskom i ukrasnom kamenju. To su sljedeći:

„Sátoraljaújhely I. - glina” (2000 godina) 2000-2004 prvi tehnički operativni plan
„Monok I. - riolit (2005 godina) 2005-2009 prvi tehnički operativni plan
„Mád-Bomboly br. II-III. odlagališta kamenja (2002 godina) 2006-2010 prvi tehnički operativni plan

Vodstvo poduzeća i dalje je držala u neizvjesnosti zabrinutost stanovništva i vlasti, zbog proizvodnje i djelovanja, zato je 2003 godine kupljeno poljoprivredno područje od 5 hektara koje je pripadalo staroj zadruzi „Búzavirág MgTsz” na periferiji mjesta Rátka. Hale i zgrade na području stare zadruge pregrađene su u skladu sa potrebama vlastite proizvodnje. I preuređivanje i kupnja područja bili su veliko breme za poduzeće. Zbog rasta proizvodnje pogon u Mádu nije imao proizvodnog kapaciteta za sve veće zahtjeve tržišta, zato je poduzeće ponovo počelo izgradnju postrojenja za pripremu minerala. Na području zadruge je 2005 godine počela izgradnja postrojenja za pripremu minerala u Rátki, na osnovu odobrenih građevinskih dozvola.

Građevinske radove tada već nisu usporavale pritužbe stanovništva na okoliš, nego u međuvremenu nastala klasifikacija NATURA 2000, ekološka mreža, te status svjetske baštine. Zbog prostornih razvojnih planova, ova je situacija godinama usporavala visokogradnju. Kupovine područja izvedene su – zbog ranijih negativnih iskustava – a djelimice i zbog izbjegavanja sudskih parnica. Gradnja je trajala 7 godina, poduzeće je od Rudarske uprave u Miskolcu dobilo operativnu dozvolu godine 2012. Kapacitet novog pogona raspolagao je dobrom srednjom proizvodnom sposobnošću (50-100 tisuća tona/godini).

Poduzeće je u vezi s postrojenjem za pripremu minerala u Rátki 2009 godine podnijelo zahtjev za dostavu prijedloga za izgradnju hale za skladištenje, i izgradnje diskontne trgovine na nalazištu kamenja u Mádu. Izgradnja je počela 2011, a završena je u veljači 2013. S ovim zadnjim investicijama velikog volumena izgrađene su proizvodne i prodajne kapacitete firme Geoproduct Kft, te su riješeni vlasnički odnosi rudnika. Tako je cjelokupno vrijeme razvoja ovog poduzeća trajalo 30 godina.

Dr. Mátyás Ernő
Osnivač i voditelj firme Dr. Ernő Mátyás preminuo je 2012 godine. Žalosno je da nije doživio potpunu razvijenost firme. Njegova kreativna intelektualna baština obavezuje članove društva da nastavljaju započeti rad. Tako vlasništvo društva Geoproduct Kft od 2012 pripada trojici članova obitelji.

Ulazak stranog kapitala u društvo – na osnovu početnih načela – ne dozvoljavaju ni sada.

Kapaciteti koji su sada na raspolaganju pomoću ove zadnje investicije u potpunosti zadovoljavaju domaću a djelomično i europsku potražnju. Gledajući u budućnost, društvo ne može računati na otvaranje i proširivanje novih rudarskih područja, zbog u međuvremenu nastalog statusa svjetske baštine. Na sadašnjoj proizvodnoj razini zalihe sirovina u rudnicima izgrađene pogone mogu osigurati sirovinom više od 100 godina. Među dugoročnim planovima se nalazi izvođenje manjeg odjela za proizvodnju lijekova, izgradnja aparata za pročišćavanje vode, te proizvodnja potrebnih specijalnih kemijsko obrađenih materijala.

Poduzeće koje je 1984 godine pokrenulo 4 članova obitelji sada zapošljava 66 osoba. Njegov razvoj i rast u čestim slučajevima nisu provedeni planski, na osnovu unaprijed određenih radnji. Nemirni tokovi razvojne putanje ovog društva često je pomogla sreća i slučajna intuicija, zato je rudarski pozdrav „Sretno!” (u mađarskom doslovno: „Dobru sreću!”) u slučaju rudarskog društva, promatrajući realnost prošlosti i sadašnjice, sasvim aktualan.

12. siječnja 2015. Szabolcs Mátyás