hr
HU EN DE SK CZ HR FR ES PL SE RO RU IT
HU EN DE SK CZ HR FR ES PL SE RO RU IT
O zeolitima
Rudarsko područje
Tokaj-Hegyalja
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com


Tokajske planine koje se uzdižu na granici planinskog vijenca mađarske Nizine i Karpata, planinski lanac u smjeru sjever-istok, jugo-zapad u trokutu mjesta Szerencs-Sátoraljaújhely-Gönc, u mnogo čemu je kompleksni, ali i koherentni prirodni krajolik. Nosilac je ne samo zemljine kore, nego i mješavine, hibridizacije biljaka i ljudi koji na njoj žive. Planine su nastale kao proizvod vulkanizma, stvoren osobito dubokom prijelomnom crtom u strukturi između Karpata i Nizine, prije otprilike 11-13 milijuna godina. Stijene joj sadrže materijale gornjih 6-10 km zemljine kore. Ovaj osobiti sastav i rubna morfološka pozicija planine koji čine taj rub Nizine, tzv. Tokajske planine posebnim dijelom naše zemlje po svakom pogledu. Iz aspekta zemljopisa biljaka se granica gospodarsko značajnije rasprostranjenosti orahovog drva, te za ovo područje osobito karakterističnog grmovitog bilja, kao što su grožđe, trnina, šipak i glog, vezuje uz rub planine.

Postvulkanski procesi koji su se odvijali u planini, na ovom su području stvorili 26 varijanti 13 mineralnih sirovina. Iz aspekta rudarstva do ovih se nalazišta lako može doprijeti, nalaze se u morfološkim polubazenima otvorenim prema jugu, jugoistoku, na mjestima gdje je lako kopati, i s otprilike pola milijardi mineralnih sirovina osiguravaju današnju i buduću osnovu za rudarstvo na ovoj planini.

Područje ove planine je od postajanja čovjeka sve do danas odigralo presudnu ulogu u razvoju gospodarstva Karpatskog bazena. Pračovjek je odavde, iz limnokvarcita vrućih vrela dobavljao materijale za svoje alate, kao što su posvjedočili i prapovijesni artefakti. U pogledu prapovijesnih nalazaka važno je i tlo oker boje na planini. A opsidijan je počeo služiti čovjeku kao vršak strijele u doba paleolitika. Srednji vijek je od minerala koristio silicirane vulkanite, npr. mlinski kamen.

Na kraju srednjeg vijeka, obrtnik vojvode Rákóczija, Thomas Hutnik, na osnovu vulkanskog stakla, perlita razvio je prvi na svijetu proizvodnju stakla na bazi perlita, unutar koje se proizvodnja vinskih staklenki dobro nadovezivala na vinogradarstvo koje se u međuvremenu uveliko razvilo. A suvremena ilovača iz Hegyalje sačinjena od vulkanogenog materijala stvorila je osnovu za lončarstvo u Sárospataku, Göncu i Hollóházau.

U novom vijeku zajedno s povlačenjem trianonskih granica inženjeri i stručnjaci Karpatskog bazena potisnuti su na područje centralne Mađarske, gdje su pojačali rudarstvo takvih specijalnih minerala, koji se nisu mogle kopati na drugim područjima zemlje, ili ih nije bilo u dovoljnoj količini. Tada je u red sirovina stupio bentonit, koji se u stručnoj literaturi prije američkog Forda Bentona nazivao estonit, i počela je renesansa kemijskih sirovina, te je ojačalo i kopanje kamenja u vezi s cestogradnjom.

Nakon II. svjetskog rata, zajedno s investicijama teške industrije koje je podržala politika, došao je red na vatrostalni materijal iz Hegyalje, na tuf, a doživio je renesansu i perlit, koji je postao gradbeni materijal, što vuče svoje korijene od ranije od opsidijana i industrije vinskih staklenki. Posebna je zanimljivost ovog područja da se nalazišta ovih minerala nadovezuju na zonu grožđa, a i s tim se pokazuje da vinorodno područje dobrog kvaliteta zahtjeva vulkanska područja, koja su bogata elementima u tragovima.

Čovjek, kao najveći potrošač mineralnih sirovina, osim navedenog od najranijih vremena stalno koristi i primjenjuje planinske prirodne minerale u svrhu građevinske industrije. U doba kralja Stjepana, u izgradnji crkava, a kasnije u izgradnji većih javnih ustanova, a na kraju XX. stoljeća u razvijenoj izgradnji stanova, dobili su ulogu i građevinski materijali podrijetlom od vulkanskog tufa iz Tokaj-Hegyalje.
Zadnjih decenija prošlog stoljeća posebnu ulogu zauzeli su ljekoviti učinci minerala na tlo, biljke, životinje i ljude, i to na naseljenim područjima, koje karakterizira industrija i povećanje gustoće naseljenosti. Ovih dana poboljšanju tla i zaštiti bilja, te stočarstvu, i na kraju, a ne manje važno interesima zdravog ljudskog života, služi čak 150 vrsti minerala. Tokajske su se planine podigle na rang jednog specifičnog područja hibridiziranog stanovništva poljskim, slovačkim emigrantima sa sjevera, rusinskim, ruskim i ukrajinskim sa istoka, a sa zapada Švaba, zajedno s pramađarskim stanovništvom. Poseban svijet minerala i biljaka dopunila je, dakle i hibridizacija skupina ljudi u povijesnom razvoju. Pradavno ljudsko zapažanje, koje nije od ovih dana, je da su hibridi uvijek otporniji, uvijek se brže prilagođavaju okolnostima od homogenih sorti.

Posebna stijena Tokaj-Hegyalje je Zeolitni riolitni tuf. Stijena je rezultat drobljenja kiselog eksplozivnog vulkanizma koji je star 13 milijuna godina. Rang mineralne sirovine dobio je 50-ih godina, kao sirovina u industriji cementa, a kasnije 70-ih godina, kao stijena koja sadrži minerale bogate bio elementima u tragovima.

Lokalnu vrijednost ove spoznaje pokazuje da je prva svjetska konferencija o zeolitu organizirana u Mádu 1978 godine, uključivanjem američkih, japanskih, slovačkih, bugarskih te ruskih profesora. Konferenciji su prisustvovali tadašnji predstavnici Mađarske akademije znanosti i veterinari, geolozi i liječnici iz Mađarske koji su bili uključeni u istraživanja, i koji su nosili vijesti o ovdašnjim istraživanjima na sve strane svijeta.

Riolitni tuf je najviši vulkanski proizvod zemaljske kore. Zeolitski riolitni tuf stvara se na epigenetski utjecaj, kao proizvod kiselih eksplozivnih mediteranskih, ili pacifičkih magmaprovincija, kao alumosilikatna stijena. Njegov nastanak zahtjeva posebne okolnosti, a čistoća njegovog sastava u velikoj je mjeri specifičnost nalazišta.

Naše poduzeće raspolaže s 4 zeolitna rudnika, koji su prikladni za proizvodnju enteralnih ljekovitih prašaka te dermatoloških pasta, krema itd. Zeolitna stijena varira po svojstvima i sastavu. Zato stijene koje čine sirovine naših proizvoda biramo ciljno uzimanjem u obzir područje uporabe, te na osnovu učinkovitosti ciljanog ljekovitog učinka. Navodimo nekoliko korisnih značajki zeolita:

APSORPCIJA BIOPGENOG PLINA:
Osobena unutrašnja struktura zeolitnih minerala prikladna je za brzu i reverzibilnu adsorpciju molekula CO2, NH3, H2S, SO2 i H2O. Tako primjerice 1 g prikladno obrađenog mljevenog materijala koji sadrži zeolit, sposoban je adsorbirati 1 dl amonije u normalnom stanju. Ionska razmjena: Unutrašnji prostor pora je elektrostatički neuravnotežen. Njegovi kationi se mogu promijeniti u redu afiniteta kationa. Na taj način mogu sudjelovati u metabolizmu organizama, kod biljaka korijenske dlake, a u životinjskom svijetu površina probavnog sustava doprinosi ionskoj razmjeni ćelija i tkiva.

BAKTERIOSORBENCIJA:
Pojedine patogene vrste bakterija izuzetno se jako vežu na zeolitne strukture. Tako je primjerice suspenzija zeolita prikladna za sprečavanje embrioniranja i slabljenje koncentracije staphylococcusa ili E-coli bakterija. U tom smislu dobiju ulogu prirodni zeoliti ne samo u industrijskom stočarstvu, već i u rješavanju aktualnih problema ljudskog zdravlja. Pored sorbencije na membrani ćelije nekih bakterija ionska razmjena izaziva smetnje u membrani. Smetnje u membrani sprečavaju embrioniranje bakterija, npr. meningococcusa, streptococcusa. Prirodni zeoliti na taj način znače nove mogućnosti dezinfekcije.

ANTIPARAZITSKI UČINAK:
Ako spolne stanice, ociti nekih parazita, stupe u kontakt s zeolitnim kristalima, također izazivaju smetnju u membrani na zidu ćelija. Spolne stanice parazita nakon nekoliko satnog tretmana zeolitom ne embrioniraju, te umiru. – Postoji dakle mogućnost za zdravstvene probleme ljudi i životinja bez kemijskih tvari, koje su strane organizmu, i to pomoću prirodnih zeolita.

BIO-KOHERENTNOST:
Zeoliti kao sustavi minerala koji nastaju na niskom pritisku i temperaturi, jesu materijalni pratioci nastanka života i filogeneze, neminovni dijelovi žive materijalne okoline na zemlji. Bakterijska flora živih organizama rezistentna je na zeolitne minerale. Ti se materijali mogu unositi u žive organizme i njihove sustave bez oštećenja. Ova značajka podiže zeolite ne samo na rang prijenosnih tvari koherentnih tijelu, već ih upravo opredjeljuje za uporabu u industriji lijekova i prehrane.

SADRŽAJ BIOELEMENATA, ELEMENATA U TRAGOVIMA I RIJETKIH ELEMENATA:
Pored zeolita neminovno je prisutno i kiselo vulkansko staklo koje nosi cijeli niz biološko važnih elemenata u tragovima. Ti su elementi važni za žive organizme i nalaze se u zeolitnim stijenama. Stvaranje okusa i mirisa, kao i tretman bolesti živčanog sustava zbog nedostatka elemenata u tragovima mogu podjednako iskoristiti tu značajku.

Za proizvodnju naših proizvoda za očuvanje zdravlja i njegu ljepote od izuzetne su važnosti nalazišta glinenih minerala limničke genetike. Nalazišta kaolina, ilita i bentonita rezultat su postvulkanskog djelovanja, kao blatni krš subakvatično nagomilanih kiselih vulkanskih stijena. Fiziološki gledano važnu ulogu igraju labava silikatna struktura glinenih minerala, hidroksidni radikali koji se vežu uz njih, te slabo vezani kationi između slojeva stijena.

Pomoću zeolita u okolici Máda i uporabom glinenih minerala mogu se izraditi dermatološke paste, pilinzi, kreme, šamponi za tuširanje, te posebne paste za zube i entrealni ljekoviti prašci. S našim posebnim proizvodima minerale prisutne nastanku života stavljamo u službu današnjeg suvremenog čovjeka.

Sastavljeno na osnovu misli Dr. Ernőa Mátyása godine 2014.